wtorek, 10 kwietnia 2012

Trendy w aplikacjach o pracę w Niemczech 2012

W marcu ukazał się raport Deutsche-Bildung, organizacji oferującej kredyty studenckie, z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród ponad 50 pracowników HRu i 50 przedstawicieli firm doradztwa personalnego dotyczącej zmian zachodzących w sposobach ubiegania się o pracę w Niemczech.

Najważniejsze wyniki w skrócie:

1.   Internet odgrywa coraz większe znaczenie w rekrutacji pracowników. Największa rolę odgrywają media społecznościowe, w których ponad połowa zapytanych aktywnie szuka potencjalnych pracowników. Także połowa uczestników ankiety interesuje się specjalistycznymi publikacjami kandydatów.

2.   Pisemne referencje (Arbeitszeugnisse) ciągle odgrywają ważną rolę w procesie rekrutacji. Na znaczeniu zyskuje za to lista referencji, czyli osób, które udzielą informacji na temat aplikanta. Standardy angloamerykańskie coraz bardziej przebijają się w Niemczech.

3.   W początkowym stadium procesu rekrutacyjnego powszechne stają się rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez telefon. Assessment Centers stosowane są zazwyczaj przy rekrutacjach masowych z bardzo dużą ilością aplikantów. Obie formy nie eliminują rozmowy kwalifikacyjnej twarzą w twarz.

4.   Akceptacja kreatywnych form aplikacyjnych takich jak życiorys wideo, ulotki aplikacyjne czy inne interaktywne formy zależy od branży. Treść pozostaje istotniejsza niż forma.

5.   Życiorys europejski spotyka się z małą aprobatą. Jedynie jedna piąta badanych jest przychylna tej formie. 

6.   Mimo obowiązującej od 2006 roku ustawy o równym traktowaniu, tzw. das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), pozwalającej kandydatom nie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące danych osobowych takich jak rasa czy pochodzenie etniczne, wiek, religii czy światopoglądu, niepełnosprawność i orientacja seksualna, niemieccy HR-owcy dalej oczekują w aplikacji zdjęcia (79%) i podania narodowości (68%). Dla około połowy badanych ważnymi informacjami pozostają płeć i stan cywilny.

7.   Dwie trzecie zapytanych jest sceptyczna wobec anonimowych aplikacji i nie sądzi, że takie zadomowią się na stałe w kulturze aplikacyjnej Niemiec.

8.   Badani HRowcy podali następujące trendy, które będą odgrywały ważną rolę w następnych pięciu latach:
  • Aplikacja elektroniczna ostatecznie zastąpi aplikacjami papierową.
  • Portale społecznościowe wspierające karierę zyskiwać będą na znaczeniu– Profile w serwisach społecznościowych wraz z m.in. blogami i życiorysem wideo wyprą tradycyjny życiorys.
  • Procesy ubiegania się o pracę będą bardziej elastyczne (aplikowanie online).
  • Procesy rekrutacyjne będą bardziej elastyczne i szybsze (rozmowa kwalifikacyjna przez skypa).
  • Rynek pracownika zastąpi rynek pracodawcy (portale umożliwiające ocenę pracodawców, takie jak www.kununu.de czy www.opracodawcach.pl zyskają na znaczeniu).
  • Nastąpi wzrost ukrytej rekrutacji (pracodawcy będą musieli być bardziej aktywni w identyfikacji kandydatów).
  • Rynek pracy będzie coraz bardziej międzynarodowy.

Oryginalny raport w języku niemiecku można przeczytać tutaj.