wtorek, 15 listopada 2011

Aplikacja – krótka, kompletna, przekonywująca

Jakie dokumenty powinna zawierać moja aplikacja, jeżeli pracodawca prosi o „aussagefähige Bewerbung”?

Ubiegając się o pracę w Niemczech, dokumenty możemy przygotować na dwa sposoby.
Potencjalnemu pracodawcy możemy wysłać jedynie życiorys i list motywacyjny, czyli tzw. Kurzbewerbung, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, to znaczy wtedy, kiedy o nie prosi.

Zazwyczaj aplikacja powinna być kompletna. W tym przypadku mówimy o tzw. vollständige Bewerbung.

Kompletna aplikacja zawiera ( w tej kolejności):
* List motywacyjny,
* Stronę tytułową/Okładkę (nieobligatoryjnie),
* Życiorys,
* Trzecią stronę (nieobligatoryjnie),
* Zdjęcie aplikacyjne,
* Załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie wyszczególnione w życiorysie.

Przygotowując więc Kompletną aplikację należy załączyć:
* Kopie dyplomów szkół wyższych,
* Kopie świadectw ukończenia szkół i kursów,
* Kopie rekomendacji i świadectw pracy poprzednich pracodawców
* Kopie rekomendacji i świadectw potwierdzających odbyte staże i praktyki
* Kopie dokumentów informujących o trzymanych stypendiach
* Kopie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach
* Zbiór dotychczas wykonanych prac (jeżeli wymagane)

W miarę możliwości wszelkie załączniki powinny być przetłumaczone na język niemiecki.

Prosząc o aussagefähige Bewerbung, pracodawcy przede wszystkim oczekują aplikacji, która w wyraźny sposób ukazuje, że kandydat sprosta postanowionym zadaniom i posiada odpowiednie do tego zadania kompetencje i umiejętności. Podobne znaczenie ma aussagekräftige Bewerbung i überzeugende Bewerbung, na które natrafimy czasami w ofertach pracy. Chodzi tu o przekonywującą aplikację.

Nieodzownym komponentem takich przekonywujących aplikacji jest indywidualny list motywacyjny i logicznie napisany życiorys, który jest dopasowany do stanowiska, o które stara się kandydat. Czasami do listy załączników należy dołączyć wyszczególnione przez pracodawcę specyficzne informacje odnoszące się do stanowiska pracy, np. wykaz opatentowanych wynalazków, listę publikacji czy też zbiór dotychczas wykonanych prac.