wtorek, 20 marca 2012

Referencje w aplikacji do Niemiec

Ubiegam się o pracę w Niemczech, wysyłając życiorys i list motywacyjny. Słyszalem, że aplikacje bez referencji i innych świadectw są niepełne i dlatego nieatrakcyjne. Czy to prawda?

Kompletnym dokumentom aplikacyjnym wysłanym na niemiecki rynek pracy nie może zabraknąć referencji i najstotniejszych świadectw. Po pierwsze służą one udokumentowaniu doświadczenia i wykształcenia. Po drugie mają za zadanie zademonstrowanie, że aplikant jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko, o które się ubiega.

Na wielu pracownikach HR-u w Niemczech brak referencji robi gorsze wrażenie niż nienajlepsze referencje, które można omówić i wyjaśnić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Najważniejsza jest bowiem kompletność dokumetów. Najbardziej konserwatywni rekruterzy poproszą o dosłanie brakujących dokumentów przed przystąpieniem do następnego kroku w procesie rekrutacji.

Nie należy jednak przesadzać. Mając dyplom uczelni wyższej w kieszeni, można pominąć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Referencje wystawiane przez pracodawcę powinny zawierać:
* datę wystawienia,
* dane podmiotu wystawiającego,
* dane osoby, której referencje dotyczą,
* informacje o zajmowanym stanowisku i okresie jego piastowania,
* opinię na temat pracy i cech osobowościowych pracownika.

Jeżeli utracili Państwo kontakt z byłym pracodawcą i uzyskanie jakiejkolwiek opini i rekomendacji jest niemożliwe, należałoby w niemieckiej aplikacji przedstawić chociaż świadectwa pracy pozwalające sprawdzić pracodawcy, czym aplikant zajmował się w przeszłości.

W miarę możliwości wszelkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język niemiecki.