środa, 2 maja 2012

Życiorys bez luk

Przez pół roku byłem bezrobotny. Czy zamieścić tą informację w niemieckim życiorysie?

W ofertach pracy Niemcy HR-owcy często proszą o życiorys bez luk, tzw. Lueckenloser Lebenslauf. I choć w dzisiejszych czasach prośba ta jest coraz bardziej absurdalna, to jeszcze dużo czasu musi upłynąć zanim HR odstąpi od tych oczekiwań.

Życiorys bez luk oznacza, że przerwy w zatrudnieniu dłuższe niż trzy miesiące nie są mile widziane. Wszelkie przerwy trzeba umieć wytłumaczyć, trzeba to zrobić już na papierze, gdyż zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów z życiorysem z lukami są rzadkością.

Jeżeli podczas tych sześciu miesięcy miałeś okazje być wolontariuszem, albo brałeś udział w kursie komputerowym dobrze wpisać to zajęcie, szczególnie, jeżeli odgrywa rolę dla przyszłego stanowiska. Może byłeś w tym czasie chory, może podróżowałeś, a może po prostu był to tylko czas aktywnego poszukiwania pracy, możesz nawiązać do tego w liście motywacyjnym. Można też zaryzykować, nie wspominać przerwy w żaden sposób.

Odradzam za to próby kamuflażu w postaci podania jedynie lat, w których się pracowało. Dane dotyczące dat rozpoczęcia i zakończenia pracy powinny zawierać przynajmniej miesiąc i rok. Dni można pominąć, gdyż tak naprawdę nie stanowią żadnej wartości, a jedynie utrudniają czytanie. Same roczniki rzutują za to naprawdę negatywnie i budzą nieufność.