wtorek, 12 czerwca 2012

Jak napisać CV, gdy pracowało się tylko w jednej firmie?

Tuż po studiach rozpocząłem pracę w jednej z największej sieci księgarni. Przepracowałem w niej 10 lat. Słyszałem, że potencjalni pracowadawcy niechętnie patrzą na kandydatów, którzy spędzili wiele lat w jednej firmie. Jak obrócić to w atut w moim CV?

Wprawdzie „praca na całe życie” dla większości pracowników odeszła do lamusa, ale niektórzy faktycznie przez lata pracują w tej samej firmie.

W istocie, każdy potencjalny pracodawca po takim długoletnim zatrudnieniu ma szereg obaw w związku z tym, że kariera kandydata przebiegała tylko w jednej firmie. Potencjalni pracodawcy przede wszystkim boją się o zdolność adaptacji kandydata do kultury obowiązującej w ich firmie. W trakcie procesu rekrutacyjnego przypisuje się kandydatowi nie lojalność wobec stałego pracodawcy, ale często brak motywacji i wygodnictwo.

Życiorys, które uwydatni umiejętności i osiągnięcia zawodowe jest w stanie odwrócić uwagę od faktu, że zostały one zdobyte w jednej firmie.

Następujące strategie pomogą osiągnąć ten efekt:

* Rozpocznij CV profilem zawodowym – Pozwól rekruterowi skupić się na Twoich umiejętnościach.
* Podkreśl swoje osiągnięcia – Przy każdym stanowisku podziel się sukcesami, najlepiej podając wielkości procentowe w kwestii wzrostu sprzedaży, wzrostu zysków, zaoszczędzenia kosztów.
* Podkreśl swoją elastyczność – Uwydatnij swoją wszechstronność jako pracownika oraz cechy osobowe wskazujące na to, że jesteś elastyczny, z łatwością odnajdujesz się w nowych sytuacjach.
* Pokaż swoją energię i entuzjazm, nie tylko w kwestii stanowiska, o jakie się starasz, ale także odnośnie wszystkich piastowanych stanowisk u obecnego pracodawcy.
* Dodaj pozazawodową działalność – Wszelkie doświadczenie w różnych kulturach organizacyjnych podkreśla Twoje zdolności przystosowywania się do nowego środowiska pracy.
* Wypisz wszystkie awanse - Tylko pracując w jednej firmie można się poszczycić prawdziwym awansem. A takiemu związanemu ze zmianą pracodawcy brakuje całościowego uwieńczenia zawodowych sukcesów i docenienia przez organizację.