wtorek, 4 września 2012

Jak rozpoczynać listy motywacyjne?


Niewielu polskich naukowców zajmuje się w swej pracy tekstami związanymi z rekrutacją, jak np. oferty pracy pracodawców, listy motywacyjne i życiorysy kandydatów. Jednym z nich jest Małgorzata Gaszyńska-Magiera z Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kwestii rozpoczynania listów motywacyjnych Gaszyńska-Magiera wskazuje na to, że polska konwencja językowa wymaga, by w korespondencji o charakterze urzędowym, a do takiej należą listy motywacyjne, zwracać się do adresata posługując się nazwą stanowiska czy tytułem.

Listów pisanych po polsku nie zaczynamy od Szanowny Panie Kowalski! (co ma być polskim ekwiwalentem Dear Mr. Kowalski), tylko Szanowny Panie Kierowniku! albo Szanowny Panie Dyrektorze! Niepoprawne jest także zastępowanie polskiego wykrzyknika przecinkiem lub pominiecie jakiegokolwiek znaku interpunkcyjnego.

Jak rozpoczynać listy w dalszym procesie rekrutacyjnym, np. przy ustalaniu terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wyjaśnia Ewa Kołodziejek w Kurierze Szczecińskim.


  
Małgorzata Gaszyńska-Magiera (2007) „Znaczenie kontekstu kulturowego w tłumaczeniu korespondencji zawodowej (na przykładzie curriculum vitae i listu motywacyjnego)” , seria: Język a komunikacja 19, w: W. Chłopicki (red.), Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Kraków, 2007, s. 257-268.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz